Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε.,

απευθύνεται στην αγορά των τεχνικών εφαρμογών και συστημάτων περιβάλλοντος ειδικότερα σε έργα:
•Ύδρευσης
•Αποχέτευσης
•Διαχείρισης Ομβρίων
•Φυσικού Αερίου 
•Βιομηχανικών υγρών
•Διήθησης-Αποστράγγισης
•Διαχείρισης ακαθάρτων,

προσφέροντας
ολοκληρωμένα συστήματα σωληνώσεων και νέες τεχνολογίες στις εφαρμογές διαχείρισης νερού.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player