• Greek Sewage1
  • Greek Sweage2
  • Sewage2
  • Sewage1
  • Sewage8
  • Sewage6

Αποχέτευση

Η συγκέντρωση των πληθυσμών σε αστικά κέντρα, έθεσε επιτακτικά το θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια που διαπιστώνεται ότι κατέβαλαν οι ανθρώπινες κοινωνίες στην κατεύθυνση αυτή. Οι αρχαίοι Έλληνες, Αιγύπτιοι, οι Ρωμαίοι και Βυζαντινοί έχουν να επιδείξουν πλούσια προσπάθεια και αξιοζήλευτα τεχνικά έργα.

 

Οι περιορισμένες όμως γνώσεις και τεχνολογικές δυνατότητες δεν επέτρεπαν την επίλυση των προβλημάτων. Η αστυφιλία, η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων σε περιορισμένο χώρο (κυρίως σε περιόδους πολιορκιών) συνοδεύτηκε πολλές φορές με την εξάπλωση λοιμωδών ασθενειών.

 

Η τεχνολογική επανάσταση, η ανάπτυξη της χημείας, της βιοχημείας και μιας πλειάδας άλλων επιστημών, η πρόοδος στον τομέα των αυτοματισμών και των τηλεπικοινωνιών, επέτρεψαν την ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας των λυμάτων και επαναχρησιμοποίησης πολλές φορές, στά πλαίσια αυστηρών υγειονομικών κανόνων των επεξεργασμένων νερών.

 

Η προσπάθεια βελτίωσης των συστημάτων και μεθόδων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λυμάτων συνεχίζεται. Καθημερινά η έρευνα αποδίδει καρπούς και νέες τεχνικές και τεχνολογικές δυνατότητες προστίθενται στην προσπάθεια μείωσης του κόστους κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων, καθώς και στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

 

Η κατασκευή κλειστών στεγανών συστημάτων και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, είναι πρωταρχικοί στόχοι της σύγχρονης προσπάθειας επιστημόνων και τεχνικών που ασχολούνται με τα ζητήματα της διαχείρισης των λυμάτων.

 

Η Αλκή - Κόμβος ΑΕ συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή με την προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών και προϊόντων.

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ WAVIN