• Storm8
  • Storm6
  • Storm1
  • Storm5
  • Storm7
  • Storm4
  • Storm9

Διαχείριση Ομβρίων

Η κάλυψη μεγάλων επιφανειών εδάφους με κτίρια, τσιμέντο και ασφαλτοστρωμένους χώρους, έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της δυνατότητας διήθησης του βρόχινου νερού από το ελάχιστο έδαφος που απομένει ακάλυπτο. Η συγκέντρωση των βρόχινων νερών και η αδυναμία των υπαρχόντων συστημάτων σωληνώσεων απομάκρυνσης των ομβρίων νερών να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις, δημιουργούν δυσάρεστες πλημμυρικές καταστάσεις.

 

Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών αυτών καταστάσεων με την συνεχή αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων σωληνώσεων ομβρίων, είναι τεχνικά δύσκολη (ειδικά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές) και οικονομικά ασύμφορη.

 

Παγκοσμίως έχουν  αναπτυχθεί συστήματα διήθησης των ομβρίων νερών ή και συγκέντρωσης και επαναχρησιμοποίησής τους. Τα συστήματα αυτά στοχεύουν στον περιορισμό του κόστους αντιμετώπισης των πλημμυρικών καταστάσεων, τον εμπλουτισμό των υπεδάφιων υδροφόρων αποθεμάτων ή και την επαναχρησιμοποίηση των όμβριων νερών (εφόσον οικονομικά κριθούν συμφέροντα).

 

 

Η Αλκή - Κόμβος ΑΕ προωθεί συστήματα συλλογής, μεταφοράς, καθαρισμού από αιωρούμενα στερεά και ορυκτέλαια, διήθησης ή και αποθήκευσης ομβρίων νερών, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου διαχείρισης των ομβρίων.