Η Εταιρεία

Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε., απευθύνεται στην αγορά των τεχνικών εφαρμογών και συστημάτων περιβάλλοντος και ειδικότερα στα Τεχνικά Έργα:

 • Ύδρευσης
 • Αποχέτευσης
 • Διαχείρισης Ομβρίων
 • Διήθησης - Αποστράγγισης
 • Διαχείρισης Ακαθάρτων
 • Φυσικού Αερίου 
 • Βιομηχανικών υγρών

 

προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα σωληνώσεων και νέες τεχνολογίες στις εφαρμογές διαχείρισης νερού.

Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε., είναι διανομέας προϊόντων υψηλής ποιότητας και ειδικότερα εξαρτημάτων, τεχνολογιών και συστημάτων μεγάλων  Ομίλων της Ευρώπης καθώς και Ελλήνων κατασκευαστών όπως:

 

 • GEORG FISCHER +GF+
 • Wavin
 • VAG-Armaturen GmbH
 • Fucoli - Somepal
 • CSA
 • SEWERIN
 • ARAD
 • TECHNOLΟG
 • LANDOLT
 • ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΠΕ 

 

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ενημέρωση των υπηρεσιών, μελετητικών γραφείων, τεχνικών της Βιομηχανίας και των πελατών είναι ουσιώδες μέρος της δουλειάς των στελεχών της  Αλκή-Κόμβος Α.Ε.

 

Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε., διανέμει προϊόντα πανελλαδικά και συνεργάζεται σε τοπικό επίπεδο με υποδιανομείς (εξειδικευμένα καταστήματα), στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η μεγίστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών πριν, κατά και μετά την πώληση είναι βασικός στόχος της Αλκή-Κόμβος Α.Ε. 

 

Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε. πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 από τον Νοέμβριο του 2002.
Πεποίθηση της Διοίκησης και των στελεχών της Αλκή-Κόμβος Α.Ε. είναι ότι το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας προσφερόμενα προϊόντα και τεχνολογίες είναι βασικοί παράγοντες μείωσης του κόστους εκτέλεσης των έργων.

 

 

 Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση 21,06,2013

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014