Προμηθευτές

Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε., είναι διανομέας  εξαρτημάτων και συστημάτων μεγάλων  Ομίλων της Ευρώπης καθώς και Ελλήνων κατασκευαστών  όπως:
 
GeorgeFischer

Georg Fischer +GF+: Δραστηριοποιείται στον τομέα Παραγωγής και Διάθεσης 

 • Συστημάτων σωληνώσεων  για δίκτυα Υδρευσης, Φυσικού Αερίου, Οικοδομής και Βιομηχανικής χρήσης από PVC-U,PVC-C, ABS, ΡΕ ,PP, PVDF, PB κλπ
 • Μηχανών και εργαλείων για την εγκατάσταση των συστημάτων σωληνώσεων.

 

Wavin

Wavin :  Δραστηριοποιείται στον τομέα Παραγωγής και Διάθεσης

 • Συστημάτων διάθεσης ακαθάρτων και λυμάτων
 • Συστημάτων διαχείρισης Όμβριων
 • Συστημάτων διαχωρισμού λιπών, ορυκτελαίων, κλπ

 

VAG-Armaturen GmbH

  

VAG-Armaturen GmbH: Δραστηριοποιείται στον τομέα Παραγωγής και Διάθεσης Βανών και βαλβίδων για δίκτυα

 • Ύδρευσης,
 •  Αποχέτευσης,
 •  Φυσικού Αερίου,
 •  Πυρόσβεσης και
 • Ειδικές εφαρμογές όπως Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, Συστήματα διαχείρισης πιέσεων, Βιομηχανίες  κλπ.
   

 logo_fucoli_somepal.png (159×47)

Fucoli - Somepal : Δραστηριοποιείται στον τομέα Παραγωγής και Διάθεσης Βανών, Χυτοσιδηρών ενωτικών συνδεσμων και φλαντζωτών συνδέσμων, Χυτοσιδηρών σελών, Καλυμμάτων Φρεατίων κλπ

 

 

CSA

CSA : Δραστηριοποιείται στον τομέα Παραγωγής και Διάθεσης συστημάτων ελέγχου της ροής δικτύων Ύδρευσης,  Αποχέτευσης, Βιομηχανίας (ρυθμιστικές βαλβίδες, αεροεξαγωγούς κλπ).

 

SEWERIN:  Δραστηριοποιείται στον τομέα Ανίχνευσης Διαρροών Νερού και Φυσικού Αερίου σε Δικτυα Υδρευσης  και Αερίου καθώς και στην ανίχευση σωληνώσεων και καλωδιώσεων.

 

 arad.jpg (110×38)

ARAD : Δραστηριοποιείται στον τομέα μέτρησης, ανάγνωσης, συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων που αφορούν συστήματα μέτρησης και τιμολόγησης νερού.

 

logo_technolog.png (206×98)

 

 TECHNOLOG : Δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδιασμού και  κατασκευής καταγραφέων δεδομένων (data loggers), ηλεκτρονικών ρυθμιστών πίεσης για δίκτυα νερού και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου

 

 

 

Landolt              

Landolt : Γεωϋφάσματα για διαχωρισμό και φιλτράρισμα, αποστραγγίσεις εδαφών και σηράγγων, προστασία πρανών, σκουπιδότοπους κ.λ.π.

 


Gesikat

ΓΕΣΙΚΑΤ ΕΠΕ : Στεγανά φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου αποχέτευσης από PE.