ΓΕΣΙΚΑΤ Ε.Π.Ε.

ΓΕΣΙΚΑΤ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία Γ.Ε.ΣΙ.ΚΑΤ Ε.Π.Ε βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή περιοχής Λιβαδειάς Βοιωτίας  και λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής στεγασμένης επιφάνειας 1.200 τ.μ. σε οικόπεδο 12.000 τ.μ.

Η εταιρεία κατασκευάζει πλαστικά προϊόντα με τη μέθοδο της γυροσκοπικής χύτευσης (Rotational moulding).
Η δραστηριότητα της Γ.Ε.ΣΙ.ΚΑΤ Ε.Π.Ε. ξεκινά από το 1986. Στην αρχή ασχολήθηκε με την κατασκευή γεωργικών εργαλείων. Στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητά της στις σιδηροκατασκευές και ασχολήθηκε με την κατασκευή ιχθυοκλωβών (μεταλλικών αρχικά). Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός δυναμικά αναπτυσσομένου χώρου όπως αυτός της Ιχθυοκαλλιέργειας και ακολουθώντας τις εξελίξεις και τους ρυθμούς ανάπτυξης του κλάδου, η εταιρεία σήμερα παράγει μια μεγάλη γκάμα πλαστικών προϊόντων για οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.


Η εταιρεία εξακολουθεί να υποστηρίζει τις ανάγκες της Ιχθυοκαλλιέργειας σε εξοπλισμούς ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα παρουσιάζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Ένα απο τα προϊόντα που παράγονται απο την Γ.Ε.ΣΙ.ΚΑΤ Ε.Π.Ε., είναι το στεγανό φρεάτιο πολυαιθυλενίου Atlas, το οποίο χρησιμοποιείται στα δίκτυα αποχέτευσης.