TECHNOLOG
  • techno 3
  • techno 2

TECHNOLOG

TECHNOLOG

Η εταιρία TECHNOLOG  έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή καταγραφέων δεδομένων (data loggers), ηλεκτρονικών ρυθμιστών πίεσης για δίκτυα νερού και δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και προϊόντων με εξαιρετική ασφάλεια για χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος εταιριών TECHNOLOG παρέχει Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας, με μια εξαιρετική ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών με γνώσεις στα προϊόντα TECHNOLOG και τις εφαρμογές τους στο Νερό και Φυσικό Αέριο. Ο Όμιλος εταιριών TECHNOLOG παρέχοντας Υπηρεσίες Data Utility, έχει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων από εκατοντάδες χιλιάδες κέντρα καθημερινά. Τα δεδομένα αυτά  ελέγχονται ποιοτικά , καταγράφονται στο εταιρικό σύστημα και μπορούν να προβληθούν σε ένα ειδικό δικτυακό τόπο εφαρμογής.

 Η εταιρία TECHNOLOG έχει επενδύσει σημαντικά στο Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για την καλύτερη λειτουργία των δικτύων νερού και φυσικού αερίου.

Στόχος της εταιρίας TECHNOLOG είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών , η οποία επιτυγχάνεται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εγκαταστάσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Παρίσι και το εξωτερικό δίκτυο εγκεκριμένων διανομέων.   

Η εταιρία TECHNOLOG είναι πιστοποιημένη με ISO9001: 2008, ISO14001:2004 και  BS OHSAS 18001: 2007