Η Αλκή-Κόμβος Α.Ε., προωθεί προϊόντα

μεγάλων πολυεθνικών Ομίλων, καθώς και

Ευρωπαίων και Ελλήνων κατασκευαστών, 

όπως εξαρτήματα, από ΡΕ, PVC-U, PVC-C,

PVDF, ABS, PP, κ.λπ., μηχανές, εργαλεία,

βάνες, ρυθμιστικές βαλβίδες, αερεξαγωγούς,

στεγανά φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου,

προϊόντα άντλησης και μεταφοράς υγρών,

καπάκια φρεατίων, σχάρες ομβρίων, σχάρες

δένδρων, διαχωριστές λιπών, ορυκτελαίων

κλπ., γεωυφάσματα και γεωμεμβράνες.

 

Το εύρος των προωθουμένων προϊόντων δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια ιστοσελίδα.

 

Είμαστε στη διάθεσή των συνεργατών

μας  για κάθε πρόσθετη  πληροφορία

ή διευκρίνιση.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player