ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ ΑΕ - Εμπόριο Συστημάτων Περιβάλλοντος
Χατζηανέστη 17, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2104256856 Fax: 2104256855 , 2104256857